Dedykowana strona poświęcona taśmom transporterowym - tasmy-transporterowe.pl

Taśmy do transportu technologicznego przeznaczone są dla wszystkich branż przemysłowych i przetwórstwa, do pracy w temperaturach normalnych i podwyższonych do 1100°C. Trudno jest przedstawić i opisać wszystkie produkowane w Zakładzie taśmy, dlatego przedstawiamy jedynie niektóre z nich, powszechniej znane.

Aby zapoznać się ze szczegółową ofertą prosimy wybrać interesującą Państwa grupę asortymentową, z prawego, rozwijanego menu.

Taśmy transporterowe

Taśma na łączniku prostym

       

OPIS PRODUKTU

Taśmy tej grupy są wykonane z ściśle do siebie przylegających drutów naprzemiennie w lewo i w prawo splecionych, połączonych drutami poprzecznymi prostymi. Krawędzie w zależności od parametrów są zakończone w kształcie litery "S", sprawane lub przez wpuszczenie łącznika do środka (w kształcie litery "B"). Duża gęstość taśmy, a tym samym wąska szczelina, umożliwia transport małych detali. Przy transporcie produktów pozostawiających na taśmie drobne elementy może wystąpić zatykanie lub zaklejanie wolnej przestrzeni, co ogranicza przebiegający na niej proces (suszenie, chłodzenie, nagrzewanie).

ZASTOSOWANIE

W piecach przelotowych do hartowania, odpuszczania, lutowania twardego, w piecach piekarniczych, w suszarniach, w różnego typu myjkach, do chłodzenia np. odlewów, produktów z gumy.

WYMIARY

Średnice drutów, podziałka, skok według wymagań zamawiającego. Szerokość taśmy do 4000 mm.

MATERIAŁ

Drut ze stali węglowej - czarny, ocynkowany lub chromoniklowy o uzgodnionym składzie chemicznym, według wymagań technologicznych.

Formularz zamówienia taśmy z grupy 10 >>
(wersja do druku)

TAŚMY CZŁONOWE - SPLOT Z DRUTU OKRĄGŁEGO LUB PŁASKIEGO 

       

OPIS PRODUKTU

Taśma składa się z naprzemiennie lewo i prawo zwitych spiral, połączonych poprzecznym wykarbowanym drutem (łącznikiem). Krawędzie taśmy zakończone sprawaniem, w kształcie litery "S" lub litery "B". Karbowane druty poprzeczne zapobiegają przesuwaniu się spiral i utrzymują osiowy bieg taśmy.

ZASTOSOWANIE 

Ze względu na możliwość uzyskania dużej wolnej przestrzeni doskonale nadaje się do suszarni w przemyśle drzewnym, jako taśma chłodząca w hutach szkła, w różnego typu myjkach w przemyśle przetwórstwa owocowo-warzywnego, w piecach piekarniczych.

WYMIARY

Średnica drutów i rozmiary według życzeń zamawiającego. Szerokość taśmy do 6000 mm.

MATERIAŁ

Drut ze stali węglowej - czarny, ocynkowany lub chromoniklowy o uzgodnionym składzie chemicznym, według wymagań technologicznych.

Formularz zamówienia taśmy z grupy 20>>
(wersja do druku)

Taśmy do suszarń z płaszczonego drutu

       

OPIS PRODUKTU

Spirale na taśmy tego typu wykonuje się z drutów płaszczonych jedno- lub dwustronnie. Łączone są potem łącznikiem karbowanym. Krawędź taśmy jest wzmocniona podwójnym skokiem spirali i zakończona łańcuszkiem z pręta poprzecznego (łącznikiem). Zastosowanie odpowiedniego profilu drutu na spirale pozwala na uzyskanie płaskiej powierzchni taśmy, dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania w suszarniach sklejek i oklein.

ZASTOSOWANIE 

W suszarniach sklejek i oklein.

WYMIARY

Średnice drutów, podziałka, skok - według wymagań zamawiającego. Szerokość taśmy do 6000 mm.

MATERIAŁ 

Stal nierdzewna o uzgodnionym składzie chemicznym, według wymagań technologicznych.

Formularz zamówienia taśmy z grupy 30>>
(wersja do druku)

Taśmy prętowe plecione

       

OPIS PRODUKTU

Taśmy z tej grupy są wykonane z odpowiednio ukształtowanych prostych drutów, zaplecionych kolejno za siebie. Charakteryzują się dużym procentem otwartej przestrzeni, dochodzącym nawet do 90%. Są lekkie, proste w utrzymaniu. Pozostałe po procesie produkcji zanieczyszczenia można szybko usunąć.

ZASTOSOWANIE

Jako taśma wypiekowa i susząca w przemyśle spożywczym, zwłaszcza w piekarniach, przemyśle cukierniczym i przy produkcji czekolady, podczas procesu chłodzenia, jako taśma transportowa w przemyśle chemicznym i maszynowym.

WYMIARY

Średnica drutu Φ1,0 ÷ 3,0 mm. Szerokość taśmy do 2000 mm. Pozostałe wymiary według wymagań zamawiającego.

MATERIAŁ

Drut ze stali węglowej - czarny, ocynkowany lub chromoniklowy, o uzgodnionym składzie chemicznym, według wymagań technologicznych.

Formularz zamówienia taśmy z grupy 40>>
(wersja do druku)

TAŚMY CZŁONOWE KILKAKROTNIE GĘSTO SPLATANE Z DRUTU PŁASKIEGO I OKRĄGŁEGO

       

OPIS PRODUKTU

Taśmy gęsto splatane charakteryzują się gęstą i gładką powierzchnią. Każda z dwóch, trzech lub więcej spiral łączona jest odpowiednio przez dwa, trzy lub większą ilość drutów poprzecznych. Ze względu na zwartą konstrukcję krawędzie taśmy mogą być wykończone wyłącznie poprzez spawanie. Duża gęstość umożliwia transport małych produktów.

ZASTOSOWANIE

Do transportu granulatu, spieków hutniczych, w przemyśle elektronicznym i spożywczym, do hartowania i odpuszczania np. śrub, wkrętów.

WYMIARY

Średnica stosowanych drutów:

  • spirale: Φ1,0 ÷ 3,0 mm;
  • łącznik: Φ1,0 ÷ 3,5 mm;

Szerokość taśmy do 2500 mm. Pozostałe wymiary według wymagań zamawiającego.

MATERIAŁ

Stal węglowa czarna, ocynkowana lub chromoniklowa, o uzgodnionym składzie chemicznym.


Formularz zamówienia taśmy z grupy 50>>
(wersja do druku)

Taśmy pętlicowe

       

OPIS PRODUKTU

Taśmy pętlicowe mają płaską i stabilną powierzchnię, składają się z podwójnych pętli drutu, połączonych prostymi drutami. Na krawędziach taśmy i na jej szerokości montowane są blaszki wzmacniające i ustalające osiowość jej biegu. Szerokość szczeliny równa grubości pętli, szerokość szczeliny ustalona wysokością sprężynek zanikających lub tulejki dystansowej.

ZASTOSOWANIE

W urządzeniach schładzających, suszących, pakujących, myjkach, do odwadniania, produkcji materiałów izolacyjnych itp.

WYMIARY 

Podziałka - 25 mm:

  • drut pętli: Φ1,6 ÷ 2,5 mm;
  • pręt poprzeczny: Φ4,0 mm;

Podziałka - 50 mm:

  • drut pętli: Φ2,0 ÷ 2,5 mm;
  • pręt poprzeczny: Φ5,0 mm;

Szerokość taśmy do 5500 mm. Pozostałe wymiary według wymagań zamawiającego.

MATERIAŁ

Drut ze stali węglowej - czarny, ocynkowany lub chromoniklowy, o uzgodnionym składzie chemicznym, według wymagań technologicznych.


Formularz zamówienia taśmy z grupy 60>>
(wersja do druku)

Taśmy prowadzone łańcuchami

       

OPIS PRODUKTU

Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagane jest dokładne prowadzenie taśmy z zachowaniem stabilnej prędkości oraz brak tendencji do skosowania. Przy niestandardowym wykonaniu mogą być wyposażone w dodatkowe burty boczne, zabieraki o różnych wysokościach. Wymagają bardzo dokładnej synchronizacji parametrów taśmy z podziałką łańcucha oraz średnicy wałów napędowych z kołami zębatymi.

ZASTOSOWANIE

Wszędzie tam, gdzie siła wymagana do wprawienia taśmy w ruch jest większa od siły ciernej na bębnie napędowym, a także w przypadku zachowania wymaganej osiowości prowadzenia taśmy

WYMIARY 

Średnice stosowanych drutów:

  • spirale Φ1,0 ÷ 5,0 mm;
  • łącznik Φ1,2 ÷ 5,0 mm;

Skok spirali od 5 mm. Szerokość taśmy do 3000 mm. Podziałka taśmy dostosowana do podziałki łańcucha. Pozostałe wymiary według wymagań zamawiającego.

MATERIAŁ

Drut ze stali węglowej - czarny, ocynkowany lub chromoniklowy, o uzgodnionym składzie chemicznym.


Formularz zamówienia taśmy z grupy 70>>
(wersja do druku)

Taśmy kombinowane

       

OPIS PRODUKTU

Taśmy kombinowane wykonane są z taśmy głównej, mającej na obrzeżach specjalne zakończenie pozwalające na prowadzenie przez koła zębate, oraz z doczepionych na bokach pasów taśmy siatkowej. Taśmę główną tworzą spirale z drutu okrągłego lub płaskiego, połączone prętami poprzecznymi z drutu okrągłego falowanego.

ZASTOSOWANIE

Instalacje filtrów taśmowych.

WYMIARY 

Szerokość taśmy 400 ÷ 1500 mm.

Średnice drutów, podziałka oraz inne wymiary do uzgodnienia.

MATERIAŁ

Taśmy te wykonuje sięz drutów ocynkowanych i nierdzewnych o uzgodnionym składzie chemicznym.

Formularz zamówienia taśmy z grupy 80>>
(wersja do druku)

Taśmy żaroodporne

OPIS PRODUKTU

Taśmy żaroodporne wykonane są w kilku odmianach ze spiral jednoimiennych lub spiral na przemian lewo i prawo zwitych z dodatkową spiralą boczną lub ze ściśniętym brzegiem spirali. Brzegi taśmy zakończone poprzez spawanie.

ZASTOSOWANIE

Piece hutnicze, linie do odpuszczania, linie do lutowania lutem twardym

WYMIARY 

Średnice stosowanych drutów:

  • spirale Φ1,0 ÷ 5,0 mm;
  • łącznik Φ1,2 ÷ 7,0 mm;

Podziałka od 4,0 mm

Skok 5 ÷ 25 mm

Szerokość do 2000 mm

MATERIAŁ

Stal żaroodporna, skład według tabeli.

Formularz zamówienia taśmy z grupy 90>>
(wersja do druku)

Taśmy linkowe

       

OPIS PRODUKTU

Taśmy linkowe wykonane są na osnowie linek stalowych z profilowanymi lub prostymi prętami poprzecznymi. Brzegi taśmy zakończone spawaniem.

ZASTOSOWANIE

Suszarnie, przemysł spożywczy, do produkcji suszu herbat granulowanych.

WYMIARY 

Szerokość taśmy do 2500 mm.

Średnice stosowanych linek i drutów Φ1 ÷ 3,5 mm, pozostałe wymiary według wymagań zamawiającego.

MATERIAŁ

Stal węglowa ocynkowana lub chromoniklowa o uzgodnionym składzie chemicznym.
Formularz zamówienia taśmy z grupy 100>>
(wersja do druku)

Taśmy spiralne jednoimienne

       

OPIS PRODUKTU

Taśmy transporterowe splatane ze spirali jednoimiennych przy większych długościach łączone polami ze spiral prawo i lewo zwitych. Brzeg taśmy zakończony poprzez spawanie lub zagięcie.

ZASTOSOWANIE

Do lekkiego transportu materiałów o większych gabarytach.

WYMIARY 

Średnica drutu - Φ1,0 ÷ 5,0 mm

Skok od 5 mm

Podziałka od 10 mm

MATERIAŁ

Stal węglowa czarna, ocynkowana lub chromoniklowa, o uzgiodnionym składzie chemicznym.

Formularz zamówienia taśmy z grupy 110>>
(wersja do druku)