Sita i siatki tkane o oczkach prostokątnych

Podobnie jak sito harfowe, charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością przesiewania. Zbudowane jest z drutów okrągłych, które pofalowane są wzdłużnie w płaszczyźnie pionowej. Dzięki czemu podczas pracy wykazują mniejsze tendencje do zatykania się. Przeploty poprzeczne mogą być zrobione z drutów okrągłych lub puszczonych.

Zastosowanie

Stosowane są do odsiewania drobnych klas materiałów suchych i wilgotnych - trudnoprzesiewalnych. Wykonane ze stali chromowoniklowych znajdują zastosowanie w architekturze.

UWAGA!
Z powodu nieregularnego kształtu oczek sita najlepiej dobierać doświadczalnie. Sito musi posiadać zakucie. Należy je napinać ostrożnie. Zbyt mocne napięcie może spowodować jego rozciągnięcie, a zbyt słabe - zniszczenie podpory (żebra przesiewacza).

Wymiary

Szerokość do 3000 mm. 
Długość na życzenie Zamawiającego.

Materiał

Druty ze stali sprężynowych – trudnościeralnych oraz ze stali stopowych – jak przy sitach jednokarbowych. 
Średnice stosowanych drutów do Ø 6,0 mm.