Ogrodzenia komunikacyjne

Ogrodzenie komunikacyjne z jednej strony wyznacza terytorium, na którym wolno się poruszać, a z drugiej pokazuje, gdzie jest tzw. wstęp wzbroniony. Instalowane jest przede wszystkim tam, gdzie piesi przechodzą w miejscach niedozwolonych lub tam, gdzie jest zwiększony ruch pojazdów. Mają na celu wyeliminowanie lub ograniczenie niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pieszy lub rowerzysta korzystający z drogi i obiektów przy niej położonych.

Miejsca, w których stosowane są ogrodzenia komunikacyjne:

  • wzdłuż dróg/ulic, głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w celu oddzielenia ciągów pieszych od jezdni,
  • w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia,
  • w obrębie przejść i torowisk tramwajowych oraz kolejowych, przystanków tramwajowych, autobusowych,
  • w obrębie ścieżek rowerowych,
  • przed obiektami, do których uczęszczają dzieci, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,
  • kładki dla pieszych, nabrzeża rzeczne i morskie.

Zastosowanie ogrodzenia i określenie jego rodzaju oraz długości odcinka, na którym będzie ono umieszczone, wymaga analizy stanu bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Dodatkowe informacje:

  • zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe,
  • dodatkowo malowanie proszkowe na wybrany kolor
  • możliwość wykonania szerokości i wysokości ogrodzenia zgodnie z życzeniem Klienta