Gabiony plecione

Gabiony są prostopadłościennymi koszami, w różnych rozmiarach dostosowanych do wymogów projektów budowlanych. Wykonane są z siatki heksagonalnej o oczkach sześciokątnych z drutów łączonych przez skręcanie. Do ich produkcji używa się drutów grubocynkowanych* lub drutów najnowszej generacji pokrywanych tzw. alucynkiem (CRAPAL, BEZINAL). Wszystkie rodzaje drutów mogą być dodatkowo pokryte warstwą tworzywa PCV, co wzmacnia odporność na korozję i podnosi walory estetyczne.

Gabiony przeznaczone są do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem.

Siatki produkuje się i formuje w skrzynie, materace lub walce metodami przemysłowymi. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je na budowę w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy.

* Wszystkie druty mają minimalną powłokę cynku 240 g Zn/m2

ZASTOSOWANIE:

• budowa ciężkich ścian oporowych, barier izolacyjnych, barier akustycznych,
• wzmacnianie stromych zboczy, kanałów, tam na rzekach,
• ochrona filarów mostowych, fundamentów trakcji elektrycznej,
• powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy, koryt rzecznych i zbiorników wodnych,
• konstrukcyjne elementy nabrzeży,
• wzmacnianie dróg.

ZALETY:

• łatwość montażu,
• przepuszczalność – nie powodują retencji,
• elastyczność i sprężystość – doskonale znosi nierównomierne osiadanie trenu, niestabilne podłoże i miejsca podmywane wodą bądź falami,
• wytrzymałość – na naprężenia wywołane naciskiem opadających kamieni lub przepływającej wody, jednocześnie tłumi oddziaływanie sił,
• odporne na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
• żywotność – konstrukcje gabionów są ciężkimi i monolitycznymi elementami zdolnymi wytrzymywać nacisk ziemi, ich wytrzymałość z upływającym czasem wzmacnia się kolmitacją, wypełnieniem się szpar mułem i roślinnością,
• estetyczność – estetyczne architektonicznie i krajobrazowo przyśpieszają rozwój roślinności, szczególnie przydatne na stromych zboczach o znacznej erozji,
• odporność na sabotaż – podwójny splot drutów zapewnia funkcjonowanie konstrukcji nawet po rozcięciu kilku oczek siatki,
• pochłanianie hałasu – stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
• elastyczne architektonicznie i krajobrazowo – przyjazne dla środowiska naturalnego.

RYSUNEK POGLĄDOWY:

Sposób wiązania krawędzi koszy za pomocą drutu

Zastosowanie

budowa ciężkich ścian oporowych, barier izolacyjnych, barier akustycznych,
wzmacnianie stromych zboczy, kanałów, tam na rzekach,
ochrona filarów mostowych, fundamentów trakcji elektrycznej,
powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy, koryt rzecznych i zbiorników wodnych,
konstrukcyjne elementy nabrzeży,
wzmacnianie dróg.

Wymiary
Mesh dimensionsWire diameterMesh width bMesh length
per one roll
60 x 80 mmØ 2.2 mm
Ø 2.7 mm
1 m; 2 m; 3 m; 4 m25 - 50 running metre
80 x 100 mmØ 2.7 mm
Ø 3.0 mm