Instrukcje

Montaż ogrodzenia panelowego bez podmurówki

 1. Przed montażem ogrodzenia teren powinien być oczyszczony (usunięte wszelkie krzewy, drzewa, gruzy i nieczystości), a następnie w miarę możliwości wypoziomowany.
 2. W celu zabetonowania słupów należy wykopać dołki, zachowując rozstaw osiowy 2,52 m. Uwzględniając tę szerokość, zalecamy wykopać pozostałe dołki na głębokość 0,7-0,8 m (zalecana głębokość betonowania).
  Klient otrzymuje słupki o ok. 0,5-0,6 m wyższe od panela ogrodzeniowego (również z uwzględnieniem podmurówki).
 3. Ogrodzenie montujemy sekwencyjnie: słup-panel-słup-panel.
 4. Paneli nie należy montować do wcześniej zabetonowanych słupków. Wstawiając słupki w kolejne dołki, należy po zamontowaniu paneli dobrze obsypać je gruzem lub kamieniami, sprawdzić pionowe i poziome ustawienie słupków, a następnie je zabetonować.
 5. Po zabetonowaniu ogrodzenie powinno się podeprzeć i pozostawić do czasu aż zwiąże beton. Kąt prosty ogrodzenia, także na podmurówce betonowej, można uzyskać za pomocą jednego słupa. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego samego słupa jedną lub dwiema listwami montażowymi. Przykładowo dla kąta 90º: stosując jedną listwę montażową, należy zabetonować słup pod katem 45º. Natomiast zastosowanie bocznych wycięć w listwie montażowej umożliwia łatwe niwelowanie różnic wysokości.

W przypadku wykorzystania elementów prefabrykowanej podmurówki betonowej

 • Podmurówka składa się z prefabrykowanych płyt betonowych o wysokości od 20 do 30 cm oraz łączników betonowych lub zamiennie stalowych uchwytów.
 • Przy ogrodzeniach montowanych na listwę mocującą podmurówkę można montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabetonowaniu słupków.
 • Wszystkie elementy podmurówki należy montować kolejno (łącznik-deska betonowa-łącznik), zaczynając od łącznika narożnego lub końcowego.
 • Jeżeli ogrodzenie ma być na podmurówce, to panel montujemy 0,2-0,3 m nad podłożem, pamiętając o tym, że słupek powinien być wtedy wyższy o tę wysokość.
  Podmurówkę można montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabetonowaniu słupków.
  Zastosowanie bocznych wycięć w listwie montażowej (system DAWID) umożliwia łatwe niwelowanie różnic wysokości. Wystarczy obniżyć panel zgodnie z wymaganą różnicą wysokości (co najmniej 10 cm).


Schemat montażu panela ze słupkiem z zastosowaniem listwy mocującej (system DAWID):


System mocowania za pomocą śrub montażowych


Montaż siatki ogrodzeniowej wraz z opcjonalną podmurówką