Slider
Montaż ogrodzenia

Przed montażem ogrodzenia teren powinien być oczyszczony (usunięte wszelkie krzewy, drzewa, gruzy i nieczystości), a następnie w miarę możliwości wypoziomowany. W celu zabetonowania słupów należy wykopać dołki, zachowując rozstaw osiowy 2,52 m. Uwzględniając tę szerokość, proponujemy wykopać więcej dołków na głębokość 0,7-0,8 m (zalecana głębokość betonowania). Klient otrzymuje słupki o ok. 0,5-0,6 m wyższe od panela ogrodzeniowego (również z uwzględnieniem podmurówki).

Ogrodzenie montujemy sekwencyjnie: słup-panel-słup-panel. Paneli nie należy montować do wcześniej zabetonowanych słupków. Wstawiając słupki w kolejne dołki, należy po zamontowaniu paneli dobrze obsypać je gruzem lub kamieniami, sprawdzić pionowe i poziome ustawienie słupków, a następnie je zabetonować. Po zabetonowaniu ogrodzenie powinno się podeprzeć i pozostawić do czasu aż zwiąże beton. Kąt prosty ogrodzenia, także na podmurówce betonowej, można uzyskać za pomocą jednego słupa. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego samego słupa jedną lub dwiema listwami montażowymi. Przykładowo dla kąta 90º: stosując jedną listwę montażową, należy zabetonować słup pod katem 45º. Natomiast zstosowanie bocznych wycięć w listwie montażowej umożliwia łatwe niwelowanie różnic wysokości.

Schemat montażu panela ze słupkiem z zastosowaniem listwy mocującej (system opatentowany):