Schutznetz

Zastosowanie

• umacnianie zboczy górskich,
• zabezpieczajace przed osuwaniem głazów i kamieni,
• wzmocnienie i stabilizacja podłoża, np. na drogach pod warstwą asfaltu,
• zabezpieczenie skarp oraz zboczy skalnych przed erozją i obsuwaniem,
• ułatwiają naturalny wzrost roślinności, wzmacniają podłoże.

Wymiary
Mesh dimensionsWire diameterMesh width bMesh length
per one roll
60 x 80 mmØ 2.2 mm
Ø 2.7 mm
1 m; 2 m; 3 m; 4 m25 - 50 running metre
80 x 100 mmØ 2.7 mm
Ø 3.0 mm