Группа 20

Спирали из круглой или плоской проволоки, поперечные прутья из круглой волнистой проволоки, с гранью в форме буквы «S» (Рис. 3), в форме буквы «B» (Рис. 4) и со сварной гранью (Рис. 5 и 6).

Zastosowanie

Ze względu na możliwość uzyskania dużej wolnej przestrzeni doskonale nadaje się do suszarni w przemyśle drzewnym, jako taśma chłodząca w hutach szkła, w różnego typu myjkach w przemyśle przetwórstwa owocowo-warzywnego, w piecach piekarniczych.

Wymiary

Średnica drutów i rozmiary według życzeń zamawiającego. Szerokość taśmy do 6000 mm.

Materiał

Drut ze stali węglowej — czarny, ocynkowany lub chromoniklowy o uzgodnionym składzie chemicznym, według wymagań technologicznych.