Ogrodzenia komunikacyjne

Ogrodzenie to ówczesny synonim bezpieczeństwa. Firma DAWID od lat jest wiodącym producentem bezpiecznych ogrodzeń do zastosowań miejskich. Produkujemy ogrodzenia placów zabaw, osiedli zamkniętych, domów, firm i szkół. Teraz również ogradzamy ulice, przystanki, ścieżki rowerowe. Warto zaznaczyć, że produkujemy ogrodzenia nie tylko bezpieczne, ale także estetyczne i dostosowane do architektury miast. Ogrodzenie komunikacyjne z jednej strony wyznacza terytorium, gdzie wolno się poruszać, a z drugiej pokazuje, gdzie jest tzw. wstęp wzbroniony.

Instalowane sa przede wszystkim tam, gdzie piesi przechodzą w miejscach niedozwolonych lub tam, gdzie jest zwiększony ruch pojazdów. Maja na celu wyeliminowanie lub ograniczenie niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pieszy lub rowerzysta korzystający z drogi i obiektów przy niej położonych. Ogrodzenie to stanowi z pewnością barierę nie do pokonania dla pieszego, chcącego skrócić sobie drogę w nieodpowiednim miejscu ulicy.

Miejsca, w których stosowane są ogrodzenia komunikacyjne:
- wzdłuż dróg /ulic/, głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w celu oddzielenia ciągów pieszych od jezdni
- w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia
- w obrębie przejść i torowisk tramwajowych oraz kolejowych, przystanków tramwajowych, autobusowych
- w obrębie ścieżek rowerowych
- przed obiektami do których uczęszczają dzieci, w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły"
- kładki dla pieszych, nabrzeża rzeczne i morskie

Zastosowanie ogrodzenia i określenie jego rodzaju oraz długości odcinka, na którym będzie ono umieszczone, wymaga analizy stanu bezpieczeństwa i warunków ruchu.


       


Specyfikacja techniczna: 

Dane techniczne ogrodzenia:

1. Przęsła ogrodzeniowe:
- wysokosć ok.1040 mm, szerokosć ok. 2130 mm, szerokosć w osi słupów ok. 2250 mm
- materiał: siatka zgrzewana panelowa o srednicy drutów pion/poziom - 5,00/5,00 mm
oczko siatki 50x200 mm, dolne przetłoczenie w celu nadania sztywnosci,
góra wzmocniona ceownikiem 30x30x2 mm
- sposób montażu: mocowanie ceownika do słupa za pomoca wypustów na srubę,
mocowanie panela do słupka za pomoca uchwytów /srub/ mocujacych

2. Słupki ogrodzeniowe do przęseł:
- wysokosć: 1700 mm, profil słupa: 60x40x2 mm
- słupy posrednie: obustronne płaskowniki mocujace + podwójne sruby mocujace
- słupy poczatkowe: jednostronne elementy mocujace na nitonakrętki
- możliwosć wykonania słupów na stopie w celu zakotwienia do podłoża
- wyposażenie słupa: sruby nierdzewne zamkowe M8 z nakrętka /do wypustów/
dwa kpl. uchwytów mocujacych + sruby gwint. M8 80/130mm
daszek metalowy mocowany nitami

3. Dodatkowe informacje:
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe
dodatkowo malowanie proszkowe na wybrany kolor
- możliwosć wykonania szerokosci i wysokosci ogrodzenia zgodnie z życzeniem Klienta