Walce siatkowe

   


ZASTOSOWANIE:

    •    podkład-próg przy mocowaniu zboczy,
    •    szybkie zamykanie pęknięć i wypełnianie wymyć przy awariach,
    •    wypełnianie pustych przestrzeni i szczelin w nietypowych rodzajach konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych,
    •    tamowanie wyrw w wałach – ochrony obiektów przed wodą powodziową,
    •    regulacja wody powodziowej po przerwaniu wałów,
    •    ochrona wałów przed rozmyciem przez falę powodziową,
    •    awaryjne podwyższenie wałów przeciwpowodziowych.


     

 

WALCE SIATKOWE
Wymiary walca Charakterystyka siatki Rodzaj zabezpieczeń
antykorozyjnych drutu
L d
2 m 0,65 m lub 0,85 m oczka 80 x 100 mm
drut Ø 2,7 mm
cynk lub alucynk
3 m